702.000.000

Trọng tải: 5,5 tấn

Dung tích: 5,193 Turbo Diesel

713.000.000

Trọng tải: 5,5 tấn

Dung tích: 5,193 Turbo Diesel