615.000.000

Trọng tải: 2 tấn

Dung tích: 2.99

470.000.000

Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: Turbo Diesel 2.799L