430.000.000

Trọng tải: 2.4 Tấn

Dung tích: 6,193

425.000.000

Trọng tải: 2.4 tấn

Dung tích: 2771cm

415.000.000

Trọng tải: 1,4 tấn Turbo Diesel

Dung tích: Diezel 4JB1

415.000.000

Trọng tải: 2.4 Tấn

Dung tích: 2.99